Εργασίες Βαψίματος Κατοικίας στη Βούλα

Απαιτητική εργασία,λόγω του εσωτερικού και εξωτερικού ρυθμού, που προϋπέθετε την ενδελεχή και ολοκληρωμένη κάλυψη των συσκευών και των εντοιχισμένων επίπλων της αλλά και την προστασία των κουφωμάτων και των γυάλινων επιφανειών. Μια αποστολή η οποία χάρη στο προσωπικό και τους τεχνίτες της Chromotech είναι πάντα εγγυημένα επιτυχημένη.