Εργασίες Ελαιοχρωματισμού Διαμερίσματος στη Γλυφάδα

Με πλήρη κάλυψη και προστασία των περιουσιακών στοιχείων των κατοίκων (έπιπλα και συσκευές) και ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις εργασίες και την απομάκρυνση των απορριπτέων υλικών (σοφάδες κ.ά) λόγω της θέσης του διαμερίσματος σε όροφο, δημιουργήσαμε ένα αυτόφωτο και αισθητικά αναβαθμισμένο χρωματικό σύνολο, καμβά άνεσης και χαράς για τους κατοίκους του.