Ελαιοχρωματισμοί Χώρου Γραφείων & Εκθεσιακού Χώρου στη Γλυφάδα

09/12/2018

Εξωτερικός και εσωτερικός ελαιοχρωματισμός ενός ιδιαίτερα μοντέρνου στην αρχιτεκτονική του κτηρίου με ιδιαίτερες απαιτήσεις λόγω του ρυθμού και των επιφανειών του, ώστε να αποτυπώνει τον corporate χαρακτήρα της επιχείρησης με φιλικό τρόπο λόγω του εκθεσιακού της χώρου.