Ελαιοχρωματισμοί Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Λεωνίδιο

Ελαιοχρωματισμοί σύγχρονου γηροκομείου και Μονάδας Φροντίδας Χρονίων Πασχόντων στο Λεωνίδιο Κυνουρίας, με κτιριακές εγκαταστάσεις που καλύπτουν επιφάνεια πάνω από 2.000 τετρ. μέτρα.