Ελαιοχρωματισμοί Καταστήματος Adidas στο Metro Mall

15/12/2018

Σκούρες αποχρώσεις ώστε να τονιστεί το φωτιστικό σύστημα και ανοιχτές κρεμ και παλ επιφάνειες, συνθέτουν ατμόσφαιρα ρευστότητας στην οποία τα προϊόντα της γνωστής αθλητικής εταιρίας αποκτούν τη δυναμική κίνηση που την χαρακτηρίζουν.