Βάψιμο Εσωτερικού Χώρου Γραφείου στο Ψυχικό

07/12/2018

Διαχείριση του χρωματισμού εσωτερικού γραφείου στο Ψυχικό ώστε να τονιστούν οι αυτόνομες ενότητές του, να αποδοθεί η corporate διάστασή του και να διευρυνθεί η αίσθηση της έκτασης του συνολικού συγκροτήματος για τον εργαζόμενο αλλά και τον επισκέπτη-πελάτη.